Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Katri Plaami Photographyn asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä: Henkilötietojen käsittelijä Katri Plaami Photography / Katri Plaami Photography tmi, Y-tunnus 2676735-7 osoite : Killankatu 2, 29200 Harjavalta. Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa : Katri Plaami

Kenen tietoja käsittelemme?
Jäsenet
Potentiaaliset jäsenet
Palveluntoimittajat
Sidosryhmät
Henkilökunta
Työnhakijat
Verkkosivun kävijät

Mistä saamme tiedot?
Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä
Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään
Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään
Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään
Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa.
Asiakkaan tiedot säilytetään kirjanpitolain vaatimat kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.
Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.
Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä.

Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.
Näitä tietoja käsittelemme :
Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Työnantaja
Ammattinimike

Oikeutesi:
Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. • Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa, pyytämällä ne Katri Plaamilta.

Miksi käsittelemme tietojasi?
Katri Plaami Photography käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on laskutus sekä kirjanpito.
Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.
Asiakassuhteen hoitaminen
Markkinointi
Sidosryhmätoiminta

Kuka muu käsittelee tietojasi? Katri Plaami Photography käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat:
Laskutusohjelma Isolta
Kirjanpitäjä 1.Accounting

Kuinka suojaamme tietosi?
Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla